ZAPISKI PRAZNE LUNE

Ženskam je dana notranja(intuitivna) moc, moskim pa zunanja(fizična). Najti ravnovesje med zunanjo in notranjo močjo pa je recept za uspešno življenje. Isti primer je najti ravnovesje in dostojno obnašanje v sreči in nesreči. V močnem telesu poiskati notranjo moč da je kontrolira. Imeti močen avtomobil in ga lepo in po omejitvah peljati. Imeti denar in…

Read More