Bog nije religija …

I tako danas se ja upletem slučajno u priču o nenaspavanosti i vremenu sa jednom suradnicom koja ima kancelarju pored moje. Stara je oko 65 godina i več u penziji ali pomogne i uleti na posao kada je vrijeme godišnjih odmora, jer je radila u toj firmi i zna sisteme. Kaže ona meni da nije…

Read More